Manila, Philippines
geri@investmoney.com.ph

Ibahagi ang Ngiti ng Langit

Share the #GYMBFF:

Isang taong hindi palangiti, tipong tahimik at maingay sa isang tabi.

Nasa loob ang kulo, madalas tila may iniisip, nakababato pero maloko.

Napagbigyang ngitian ng langit – ang makulimlim na tanawin ay binahagi[n]an ng liwanag at init.

sunrise by Sean MacEntee, on Flickr

Pagkakataon naman ay hindi pinalampas.

Hangga’t maaari ay pinagbubuti ang karerang kinahantungan ng panunubok at pangangahas.

Lumaban, tumakbo, nadapa, gumapang, naapakan, nasugatan, tumayo, itinuloy ang laban – laban hindi lang ng ulo kundi higit na laban ng diwa at puso.

Minsan rin naman ay nagtagumpay, saglit man ito ay puno pa rin ng laman at saysay.

Nagsikap ding maki-ayon at mapabilang kahit na madalas pa ring lagalag, tiwalag. 

Namulat, marahil pa nga ay nabago, nagsipag matuto sa maraming aspeto, kaya sigurado may naitanim ang Ateneo sa pagkatao.

Wet Evidence by emilio labrador, on Flickr

Pumupunta rin sa mundong tila salungat sa agos – pero naroroon din ang tao!

Nakisalamuha, nakikain, at nakisawsaw.

Hindi man babad ay tampisaw, hindi man basang-basa tulad ng iba, basa pa rin ang mga paa – tutulo pa rin sa pag-ahon at magmamarka pa rin sa tabla, lalo na sa unang hakbang.

At sana sa tuluyang paglabas, sa mga susunod pang hakbang, makayanan na ring ngumiti sa iba.

[At sana sa tuluyang paglabas, sa mga susunod pang hakbang, ay makapagdulot din ng ngiti sa iba.]

– This is a yearbook write-up, circa 2007, reflection on the past 8 years of blessings, and ups and downs as a scholar-student


*Scholar’s Archives are preserve-memory posts of the contributing authors’ student and scholar days. They are about experiences in general as a scholar, while still studying in Ateneo in particular, and how wonderful and blessed those years were. Would like to share and reflect on the impact it has brought and continues to bring not just in our lives but in the lives of our scholar friends, our families and beyond. These are not meant to illicit pity from you dear reader, and definitely not meant to brag either. Rather, it hopes to inspire other people, somehow educate and encourage readers who can relate.

Experiences to reminisce, get more insights and more hindsight, after all, this is a site for every Juan.

Photo: Sunrise by  Sean MacEntee 

Photo: Wet Evidence by emilio labrador

These works are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Creative Commons License

Advertisements
Advertisements
Share the #GYMBFF:

What's on your mind?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.